روشنايي مناسب اداري با استفاده از لامپهاي فلورسنت مهتابي

امروزه ارزش روز افزون انرژي الكتريكي به علت افزايش قيمت منابع اوليه باعث استفاده از روشهاي نوين مديريت مصرف جهت صرفهجويي در مصرف انرژي در كشورهاي
پيشرفته صنعتي گرديده است. يكي از اين روشها، توجه به طيف نوري منابع تأمين روشنايي و بالا بردن كارآيي قابليتهاي بينايي انسان با در نظر گرفتن ميزان روشنايي
موردنياز براساس نوع فعاليت ميباشد. يافتههاي جديد نشانگر اين مطلب مهم است كه اندازه مردمك چشم فقط از سطح روشنايي تأثير نميپذيرد بلكه با تغيير طيف نوري نيز بزرگ و كوچك ميشود. در اين مقاله با ارائه توجيهات فني و نتايج تحقيقات و مطالعات جهاني، اثبات شده است كه براي عملكرد صحيح قوه بينايي در محيطهاي اداري، ميتوان با تغيير طيف نوري منابع و كمتر كردن انرژي مصرفي بدون افزايش سطح روشنايي و كاهش دامنه ديد، شرايط مناسب را ايجاد كرد. از نظر عملي، اين مهم با جايگزين كردن لامپهاي فلورسنت آفتابي در ادارات با تعداد كمتري لامپ فلورسنت مهتابي كه منجر به كاهش توان مورد نياز جهت تأمين همان مقدار روشنايي مؤثر ميشود، امكانپذير خواهد بود. از اين طريق انرژي مصرفي بخش سيستمهاي سيستمهاي روشنايي محيطهاي اداري در ايران %10كاهش خواهد داشت كه تقريباً معادل 379ميليون كيلووات ساعت در سال ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *