رنگ آميزي گراف براي مدلسازي شبكه هاي توزيع جهت پيش بيني قابليت اطمينان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – رنگ آميزي گراف براي مدلسازي شبكه هاي توزيع جهت پيش بيني قابليت اطمينان

دانلود مقاله : يك الگوريتم سريع و ساده مسيريابي مبتني بر روش رنگ آميزي گراف براي مدلسازي شبكه هاي توزيع جهت پيش بيني قابليت اطمينان

 

در اين مقاله يك الگوريتم ساده براي مدلسازي گراف شبكه و جستجوي مسيرها در شبكه توزيع ارائه شده است .

 

 

اين روش مبتني است بر يك روش جستجوي گراف به نام رنگ آميزي گراف كه در اين مقاله براي نخستين بار در جستجوي گراف شبكه اعمال شده است .

در روش ابتكاري كه براي جستجوي مسيرهاي مينيموم ابتداي فيدر تا نقاط بار پيشنهاد شده است،

براي كاهش حجم ذخيره اطلاعات روش

جستجوي مسيرهاي مينيموم و افزايش سرعت الگوريتم تنها كليدهاي موجود در مسيرها جستجو ميشوند و نه همه المان هاي موجود در مسير و در حقيقت شبكه بر

اساس كليدهايش معادلسازي ميشود.

 

فنون سادهاي براي پيشبيني قابليت اطمينان سيستم هاي سري يا موازي وجود دارد State Enumeration Method (Event Space Method) ، اما عموم سيستمهاي

واقعي يا با ساختارهاي ساده طراحي نشده اند و يا اينكه با منطقي نسبتاً پيچيده مورد بهره برداري قرار ميگيرند.

 

از اين رو، به روش هاي مدلسازي قدرتمند براي ارزيابي قابليت اطمينان آنها نياز است. از ميان انواع روشهاي تحليلي موجود براي ارزيابي

قابليت اطمينان شبكه ها با ساختار پيچيده، مي توان به سه روش متداولتر شمارش فضاي حالت، كاهش شبكه، و شمارش مسير اشاره كرد .

نيكي مسلمي
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

الشن جليلزاده
دانشگاه تربيت مدرس
تهران – ايران

الهام اخوان رضايي
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *