رديابي نقطه حداكثر توان آرايه هاي خورشيدي با استفاده از كنترل كننده فازي

در دو دهه اخير سيستمهاي مولد برق خورشيدي به عنوان يك منبع انرژي نو و بدون آلودگي زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله كارهاي انجام شده،  ارائه روشهاي گوناگون جهت رديابي نقطه حداكثر توان ماجولهاي خورشيدي مي باشد. زيرا ماجولها داراي مشخصه جريان-ولتاژ غيرخطي بوده و تنها در يك نقطه كار خاص,  حداكثر توان را توليد مي نمايند و اين نقطه با تغيير دما و شدت نور تغيير مي نمايد. در اين مقاله به منظور استفاده بهينه از ماجولها و كاهش هزينه سيستمهاي  فتوولتائيك، روش كنترلي بر مبناي تئوري مجموعه هاي فازي ارائه مي گردد. در روش پيشنهادي, دوره كار كليدزني پردازشگر توان متصل به ماجول خورشيدي بنحوي  كنترل مي گردد كه نقطه حداكثر توان ماجول, تحت شرايط مختلف دما و شدت نور حاصل گردد. مزيت مهم بدست آمده در مقايسه با روشهاي قبلي، استقلال از نوع ماجول بكار رفته و عدم نياز به سيگنال مرجع و يا نياز به هرگونه اطلاعات فيزيكي از ماهيت ماجول مي باشد.

 

حسين ايمان عيني و بابك نجار اعرابي
آزمايشگاه الكترونيك قدرت, گروه مهندسي برق و كامپيوتر، دانشكده فني، دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *