راه انداز جديد براي موتور رلوکتانس سوييچي

جهت کارکرد صحیح یک موتور رلوکتانسی سوئیچی جریان هر فاز را می بایستی در زمانی که اندوکتانس آن فاز رو به افزایش می گذارد، به آن اعمال نمود و به این ترتیب انرژي را از منبع تغذیه سیستم به هر یک از فازها منتقل کرد. حال جهت نائل آمدن به چنین نظمی به یک کنترلر و یک مبدل احتیاج داریم. مدارهاي راه انداز مختلفی براي حرکت موتور پیشنهاد شده که هر کدام داراي مزیتها و معایبی هستند. روشهاي گوناگونی جهت کنترل موتور رلوکتانس سوئیچی وجود دارد . در این روشها سعی شده است که از کمترین اجزاء ممکن جهت کنترل هرچه بهتر و دقیقتر این نوع موتورها استفاده شود . در این مقاله یک مدار جدید از نوع توپولوژي c-dump براي این منظور استفاده شده است. این راه انداز داراي مزیت استفاده از کمترین و ساده ترین اجزاء ممکن می باشد. همچنین احتیاج به هیچ نوع کنترل براي تخلیه
انرژي خازن نمی باشد. این مدار توسط نرم افزار شبیه سازي و همچنین در آزمایشگاه ساخته و با موفقیت آزمایش گردید. نتایج بدست آمده از شبه سازي نتایج آزمایشگاهی را تایید می نماید .

 

پریسا محمودي و دکتر سيدابراهيم افجه اي
دانشگاه شهيد بهشتي

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *