راكتور شنت MCR

در اين مقاله با نوع جديدي از جبران كنندههاي توان راكتيو به نام راكتور كنترل شونده مغناطيسي  MCR بيشتر آشنا شده و به كمك نرم افزار   MATLABآن را شبيهسازي خواهيم كرد. اين راكتور به صورت موازي در شبكه برق قرار ميگيرد و ما آن را در يك شبكه برق 500كيلوولت كه توسط نرم افزار MATLAB شبيه سازي كردهايم، قرار داده و نتايج آن را در اين مقاله آوردهايم. همچنين MCRرا با راكتور كنترل شونده تريستوري) (TCRمقايسه نموده ايم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *