ديسپاچينگ توام انرژي و رزرو در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته

در محيط تجديد ساختار يافته، تامين رزرو به عنوان يكي از مهم ترين سرويس هاي جانبي، وظيفه اپراتور مستقل سيستم است. ظرفيت تخصيص داده شده به رزرو براي تامين قابليت اطمينان مورد نياز در سيستم هاي قدرت، سبب جايگزيني
بخشي از ظرفيت انرژي قابل تحويل واحد ها به اين امر است. تدارك رزرو چرخان بدون منظور نمودن تعهدات انرژي سبب تخصيص غير سازگار انرژي و رزرو خواهد شد . براي تخصيص سازگار و به تبع آن، تخصيص بهينه، راهي جز ديسپاچينگ انرژي و رزرو به طور همزمان نمي باشد. در اين مقاله د يسپاچينگ توامان انرژي و رزرو چرخان تحت يك مدل بهينه سازي به كمك الگوريتم ژنتيكي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 

نادر حضرتي- دكتر مسعود رشيدي نژاد -دكتر علي اكبر قره ويسي
دانشگاه شهيد باهنر كرمان، گروه مهندسي برق
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *