دستور کار آزمایشگاه تقویت کننده عملیاتی مهندس محمد پور

سر فصل های دستور کار :

  • منبع جریان ساده
  • منبع جریان مستقل از بتا های بزرگ
  • منبع جریان مستقل از بتا های کوچک
  • منبع جریان مستقل از VCC
  • منبع جریان مستقل از ولتاژ بیس امیتر
  • تقویت کننده تفاضلی
  • تقویت کننده تفاضلی با منبع جریان
  • تقویت کننده حالت مشترک
  • تقویت کننده در حالت تفاضلی
  • offset گیری از تقویت کننده عملیاتی
  • برسی مدار DC تقویت کننده تفاضلی
  • تقویت کننده معکوس کننده
  • تقویت کننده غیر معکوس کننده
  • مقایسه کننده
  • مبدل سینوسی به مربعی
  • جمع کننده
  • تفریق کننده
  • یکسو ساز
  • مشتق گیر
  • انتگرال گیر
  • لگاریتم و آنتی لگاریتم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *