دستور کار آزمایشگاه تقویت کننده عملیاتی مهندس محمد پور

سر فصل های دستور کار :

 • منبع جریان ساده
 • منبع جریان مستقل از بتا های بزرگ
 • منبع جریان مستقل از بتا های کوچک
 • منبع جریان مستقل از VCC
 • منبع جریان مستقل از ولتاژ بیس امیتر
 • تقویت کننده تفاضلی
 • تقویت کننده تفاضلی با منبع جریان
 • تقویت کننده حالت مشترک
 • تقویت کننده در حالت تفاضلی
 • offset گیری از تقویت کننده عملیاتی
 • برسی مدار DC تقویت کننده تفاضلی
 • تقویت کننده معکوس کننده
 • تقویت کننده غیر معکوس کننده
 • مقایسه کننده
 • مبدل سینوسی به مربعی
 • جمع کننده
 • تفریق کننده
 • یکسو ساز
 • مشتق گیر
 • انتگرال گیر
 • لگاریتم و آنتی لگاریتم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *