دسته بندی کلسیفیکاسیونهای تصاویر ماموگرافی با استفاده از ویژگی های ظاهری و بافتی کلسیفیکاسیونها

در این مقاله روشی را معرفی میکنیم که میتواند برای طبقه بندی خوشه های کلسیفیکاسیونها در تصاویر ماموگرافی به کار گرفته شود با استفاده از مجموعه این ویژگی ها ما توانسته ایم به سطح زیر منحنی ROC برابر با 80% دست یابیم که بیانگر قدرت نسبتا زیاد این ویژگی ها برای دسته بندی خوشه های کلسیفیکاسیون است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *