خوشه بندي ماه هاي سال جهت بهبود دقـت پيش بيني پيك بار ميـان مـدت

در سيستم قـدرت الكتريكـي، پـيشبينـي پيـك بـار از لحـاظ بهينهسازي اقتصادي، برنامهريزي خط مشي، تخصيص بودجـه و مديريت سوخت نيروگاهها نقش بسيار مهمي بازي ميكنـد. دقت روش پيشبيني در توسعه يك استراتژي تامين قـدرت و طرح توسعه بويژه براي كشورهاي در حال توسعه بسيار مهـم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *