خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – خود برنامه ريزي نهاد گردهم آورنده خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه به منظور شركت در بازار رزرو چرخان

دانلود مقاله: خود برنامه ريزي نهاد گردهم آورنده خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه به منظور شركت در بازار رزرو چرخان

امروزه جايگزيني خودروهاي درونسوز با خودروهاي برقي و اتصال آنها به شبكه قدرت، باعث شده است تا لزوم برنامه ريزي براي استفاده بهينه از اين منبع ذخيره ساز  انرژي بيش از پيش احساس شود. بنابراين چنانچه برنامه مدوني براي بهره گيري و مديريت شارژ باتري خودروهاي برقي نداشته باشيم، نه تنها اتصال اين خودروها به  شبكه كمكي به وضعيت شبكه نخواهد كرد، بلكه ممكن است شارژ آنها با پيك مصرف شبكه همزمان شده و مشكلات حادتري نيز براي شبكه ايجاد كند. در اين مقاله نهاد گرد هم آورنده خودروهاي برقي با پيش بيني پارامترهاي غير قطعي مربوط به رفتار صاحبان خودروها و همچنين پارامترهاي غير قطعي مربوط بازارهاي انرژي و رزرو چرخان و همچنين با رعايت تمام قيود مربوط به قرارداد طرفين، صاحبان خودروهاي برقي را براي اتصال خودروشان به شبكه تحت كنترل خود ترغيب كرده تا بتواند با كنترل و مديريت هوشمندانه شارژ باتري ناوگان خودروها، در بازار رزرو چرخان شركت كرده و سود خود را ماكزيمم كند. مساله خود برنامه ريزي نهاد گردهم آورنده براي شركت در بازار رزرو چرخان، يك مساله برنامه ريزي غير خطي آميخته با اعداد صحيح بوده و براي حل آن از الگوريتم سرد شدن تدريجي فلزات استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *