خودترميمي خودكار در شبكه هوشمند با استفاده از سيستم هاي چندعامله

يكي از اصلي ترين دلايل تمايل به هوشمند سازي شبكه ها در ساليان اخير افزايش كيفيت توان ارائه شده و در نتيجه افزايش سطح رضايت مندي مشتركان مي باشد شبكه هاي هوشمند با استفاده از تكنولوژيهاي د ي جي تال ي جد د يي نظ ر ي پا ي ش، كنترل خودكار، ارتباط دوطرفه و مد ر يي ت داده، منجر به بهبود اتوماسي ون توزي ع خواهد شد. در اين مقاله با استفاده از مفهوم سيستم هاي چند عامله ساختار نويني براي خودترميمي شبكه هوشمند ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *