زوال پره گردان

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي نانو ساختار

خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي نانو ساختار

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي خواص غيرخطي وريستورهاي اكسيد روي نانو ساختار

قرص هاي برقگير اكسيد روي، قطعات سراميكي هستند كه به دليل خاصيت غيرخطي خود جهت استفاده در برقگيرها

مورد توجه مي باشند. پارامترهاي مختلفي بر خواص غيرخطي قرص هاي برقگير اكسيد روي اثرگذار هستند. از جمله اين

پارامترها مي توان به فشار پرس، دما و زمان سينترينگ و دماي آنيلينگ اشاره نمود.

استفاده از نانو ذرات اكسيد روي و افزودني ها به دليل ايجاد هموژنيتي در مواد اوليه، تاثير

شگرفي بر خواص فيزيكي و الكتريكي محصول نهايي دارد .

در اين تحقيق نانو پودر اكسيد روي و افزودني هاي سنتز شده به روش ژل احتراقي در فشارهاي  MPa500-900 پرس شدند و

در دماهاي  700-110درجه سانتی گراد و به مدت زمان هاي 6 الی 120 دقیقه سينتر و در دماهاي oC600-800 آنيل شدند و ضرائب غيرخطي آنها

محاسبه شد.

نتايج نشان داد كه استفاده از فشار پرس 800MPa دماي سينترينگ 1000oC ، زمان 6 دقیقه و دماي آنيل 800oC امكان دستيابي به دانسيته

نهايي 5/59 ، درصد تخلخل 0/17 و ضريب غيرخطي 62/27 را موجب مي شود.

 

نسترن رياحي نوري 1 – رسول صراف ماموري 2 – علي مهديخاني 1
-1 پژوهشگاه نيرو – گروه پژوهشي مواد غيرفلزي
-2 دانشگاه تربيت مدرس – بخش مهندسي مواد – گروه سراميك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *