خمش زدايي روتورهاي نيروگاهي با استفاده ازعمليات گرم كردن موضعي

یکی از مشکلات اساسی روتورهای نیروگاهی HP و IP به لحاظ شرایط سرویس دهی حادشان ( دما و فشار بالا ) ایجاد اعوجاج یا خمش در آنها می باشد . این مساله که غالبا ” به طور ناگهانی و بعضا ” به طور تدریجی در دراز مدت رخ می دهد ، منجر به خارج شدن توربین از مدار می گردد . بنابراین ارائه راه حلهائی جهت مرمت روتورهای آسیب دیده از این نوع، یکی از ضروریات اساسی صنایع نیروگاهی می باشد . در این مقاله از میان روشهای ارائه شده جهت خمش زدائی روتور های اعوجاج یافته صرفا ” روش عملیات گرم کردن موضعی ) ) Hot Spot مورد بررسی قرارگرفت . بدین منطور پس از انجام آزمایشات اولیه ( کوانتومتری، سختی سنجی، اعوجاج سنجی،ترک یابی ) بررسی پارامترهای اساسی در روش مزبور ( دما و زمان ) و سپس تعیین حالت بهینه برای هر کدام از پارامتر های منتخب با انجام عملیات گرمکاری موضعی در طی 6 مرحله متوالی در دماها و زمانهای مختلف بر روی یک روتور اعوجاج یافته صورت گرفت . حاصل این و زمان 690±20 Co پژوهش صنعتی دستیابی به دمای 210 Sec . جهت تأمین اهداف خمش زدایی می باشد افزایش توان توقیف کنندگی با عایق مرطوب از جنبه اثر نحوه توزیع حرارتی بر میزان خمش زدایی به کمک روش اجزای محدود نشان داده شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *