خازنگذاري بهينه در شبكه هاي توزيع توسط الگوريتم ژنتيك با در نظر گرفتن كيفيت توان

كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع كه بيشترين سهم تلفات را در يك سيستم قدرت به خود اختصاص ميدهند همواره مورد توجه بوده است. بكارگيري خازن هاي مـوازي از متـداولترين راه هاي كاهش تلفات و جبران توان راكتيو مـيباشـد. مسـئله اصلي در جبران توان راكتيو، تعيين مقدار مورد نيـاز خـازن و مكان مناسب نصب خازنها در شبكه است. با افزايش بارهـاي غير خطي در شبكه هاي توزيع، مسائل كيفيت توان از اهميت روز افزوني برخوردار شده اند و در نظر گرفتن اين مسائل در خازن گذاري بسيار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *