حل معادله شرودینگر به کمک روشهای عددی برای بدست آوردن تابع موج الکترون در یک چاه پتانسیل نامحدود با پتانسیل دلخواه

در این مقاله یک روش عددی برای حل معادله شرودینگر در یک بعد و بدست آوردن جوابهای آن برای تابع موج الکترون چاه پتانسیل نامحدود با شکل دلخواه ارائه شده است. برای حالت خاص V متحد با صفر نتایج روش عددی ارائه شده با نتایج حل تحلیلی مقایسه شده است که بر هم منطبق بوده است. برای حالتی که در داخل چاه، یک سد پتانسیل کوچک هم وجود داشته باشد، حل تحلیلی وجود ندارد و لذا انرژی سطحی را که نسبت پتانسیل داخل سطح به انرژی سطح به صورت یک اختلال است را از روش تئوری اختلال و روش عددی محاسبه و با هم مقایسه کرده ایم. برای چند پتانسیل دیگر نظیر پتانسیل درجه دوم و پتانسیل خطی (میدان الکتریکی ثابت) هم نتایج ارائه شده است.

 

صفورا شریفی (دانشجوی کارشناسی برق،الکترونیک)، دکتر محمد جواد شریفی (استادیار). رضا بشیریان (هیئت علمی)،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق
کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *