حل مساله در مدار قرار گرفتن واحدها توسط الگوريتم مورچگان اصلاح شده با در نظر گرفتن قيود امنيت

مصالحه بين اقتصاد و امنيت يكي از مباحث مطرح در مساله در مدار قرار گرفتن واحدها مي باشد. الگوريتم بهينه سازي مورچگان يكي از روشهاي بهينه سازي تكاملي مي باشد كه همگرايي قابل قبولي دارد و براي حل مسائل پيچيده بهينه سازي بكار گرفته مي شود. در اين مقاله الگوريتم بهينه سازي مورچگان اصلاح شده براي حل مساله در مدار قرار گرفتن واحدها براي يك سيستم شامل 10واحد استفاده شده است؛ بطوريكه علاوه بر ارضاي قيود بهره برداري و تامين رزرو مناسب در حل مساله، تاثير سطوح مختلف امنيت سيستم بر مقدار هزينه نهايي با استفاده از روش تابع امنيت ارزیابی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *