حفاظت شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه هاي عصبي با درنظرگرفتن اثر توليدات پراكنده

در سالهاي اخير توجه زيادي به استفاده از نيروگاه هاي توليد پراكنده در شبكه سراسري شده است. چنانچه اين نيروگاه ها به شبسكه سراسري متصل شوند برروي هماهنگي تجهيزات حفاظتي اثر خواهند گذاشت.بنابراين ارائه الگوريتمي جهت حفاظت و جداكردن قسمت آسيب ديده ضروري مي باشد. در اين مقاله الگوريتمي براي حفاظت شبكه توزيع با وجود منابع توليد پراكنده با استفاده از مكان يابي خطا بكمك شبكه هاي عصبي پيشنهاد گرديده است. اين الگوريتم در روي يك شبكه نمونه مورد استفاده در طراحيهاي كارخانه هاي پتروشيمي پياده سازي شده است. براي بررسي مدلسازي شبكه تست از نرم افزار ETAP وجهت اجراي الگوريتم پيشنهادي ازنرم افزار MATLAB استفاده شده است.

 

 

نازخانم رضائي – محمودرضا حقي فام
شركت مهندسان مشاور سازه دانشگاه تربيت مدرس

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *