حذف نرم افزاري سایه هاي ناشی از موج ضربه اي مافوق صوت براي اندازه گیري سرعت و مختصات بروش غیر تماسی بکمک لیزر

روشهاي اندازه گیري غیر تماسی امروزه نقش عمدهاي در صنایع گوناگون ایفاء میکنند. استفاده از این روشها در کنترل کیفیت و اندازهگیريهاي متعدد و تکراري مربوط به آنها منجر به افزایش اتوماسیون، کاهش زمان، افزایش دقت و کاهش هزینهها خواهد گردید. در این مقاله ابتدا بطور خلاصه یکی از کاربردهاي روش اندازه گیري مختصات و سرعت بصورت غیر تماسی تشریح میگردد. کاربرد یاد شده مربوط به یک هدف اپتیک – الکترونیک – لیزري است که بصورت موفقیت آمیزي در پژوهشکده ساخت و تولید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران بکار گرفته شده است. سپس این مقاله به تشریح مشکلات خاص ناشی از ایجاد موج ضربهاي به دلیل محدوده سرعت مافوق صوت دستگاه یاد شده و تاثیر آن برروي اندازه گیري سرعت و مختصات میپردازد. درخاتمه روش غلبه بر مشکلات یاد شده و اجتناب از بروز خطا در اندازه گیري ها اجمالا ارایه خواهد گردید.

 

افشین نوابی ، مجتبی خدام
سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران-پژوهشکده ساخت و تولید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *