حذف تداخل در سیستم های CDMAچند آنتنی با استفاده از پردازش فضا- زمان در فرستنده

دو مشکل مهم در سیستم های موبایل CDMAتداخل چند کاربره و تداخل چند مسیره میباشند. روشهای گوناگونی که تاکنون برای غلبه بر این مشکل ارائه شده اند، به علت پیچیدگی زیاد و یا نیاز به اطلاعات تمامی کاربران، اغلب برای استفاده در لینک بالا یعنی از کاربران به سمت ایستگاه ثابت میباشند. در چند سال اخیر توجه محققین به سمت بهبود عملکرد و ظرفیت در لینک پایین معطوف گشته است. روشهای مختلفی که برای رسیدن به این بهبود معرفی شده اند مبتنی بر پردازش در استگاه ثابت هستند. این مقاله نیز به معرفی یک روش پیش پردازشی جهت استفاده در لینک پایین سیستم های CDMAکه از چند آنتن در جهت ارسال بهره میبرند، می پردازد. روش پیشنهادی یک روش پردازشی فضازمان بوده و نشان داده می شود که دارای عملکرد بهتر نسبت به روشهای قبلی که پردازش های زمانی و  فضایی را جداگانه انجام می دهند میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *