حذف بار تركيبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته با توجه به پيش بيني و روند تغييرات قيمت مزايد هاي بار

در اين مقاله يك روش حذف بار تركيبي ابداعي با توجه به قيود ولتاژ و فركانس شبكه در سيستم هاي تجديد ساختار يافته پياده سازي مي گردد. اساس اعمال ا ين روش، پيش بيني كوتاه مدت روند تغييرات قيمت توان بارهاي مختلف در طي اعمال حذف بار و ارتباط ديناميك بازار برق و سيستم قدرت مي باشد. پيش بيني پارامترهاي مورد نياز بمنظور مدلسازي ديناميك بازار اشتراكي برق بوسيله روش حداقل مربعات بازگشتي بر اساس تئوري فيلتر كالمن انجام خواهد پذيرفت . در پايان با توجه به مدلسازي پاسخ فركانسي سيستم و پيش بيني روند تغييرات قيمت حذف بار بهينه در شبكه 30شينه IEEE پياده سازي خواهد گرديد.

 

ميثم مشايخ -شهرام جديد
قطب علمي اتوماسيون و بهره برداري سيست مهاي قدرت
دانشگاه علم و صنعت ايران
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *