حذف بار بهينه فركانسي با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و هزينه خاموشي

در اين مقاله يك طرح حفاظت شبكه اي جهت انجام حذف بار بهينه تطبيقي بر مبناي الگوريتم ژنتيك معرفي شده است كه تابع هدف آن هزينه مشتركين بوده و محدوديتهاي بهره برداري و حداقل حاشيه پايداري نيز مد نظر قرار مي گيرد. اين الگوريتم پيشنهادي كه از اطلاعات هم زمان سيستم قدرت استفاده مي كند ، الگوي بهينه حذف بار را براي حالات اضطراري خروج ژنراتور محاسبه مي نمايد . براي اين منظور نرم افزار جامعي در محيط MATLAB تهيه گرديده و بر روي شبكه 30 باس IEEE مورد بررسي قرار گرفته است . ضمنا نتايج شبيه سازي در حوزه زمان با استفاده از نرم افزار NEPLAN نشان داده شده است.

 

 

مجيد صنايع پسند – مهدي داورپناه
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *