حذف اثر فرورفتگي ولتاژ بر عملكرد بارها و منابع DG موازي بدون استفاده از تجهيزات بهساز كيفيت توان

فرورفتگي ولتاژ يكي از مهمترين پارامترهاي كيفيت توان (PQ) در شبكه هاي توزيع AC است و سبب اختلال در عملكرد بارها و منابع توليد پراكنده (DG) مي شود. سيستم هاي UPS و يا DVR كه عموماً در جهت رفع اين اشكال استفاده مي شوند، مخصوص شبكه هاي توزيع AC هستند. با افزايش تعداد منابع DG ، بارهاي حساس و محركه هاي الكتريكي، كه اكثراً داراي پايانه DC هستند، سيستم توزيع DC از نظر فني، اقتصادي و قابليت اطمينان بر شبكه توزيع AC ترجيح داده مي شود . به منظور كاهش اثر ات شبكه AC بر تجهيزات سيستم توزيع DC ، استفاده از منابع سيستم ذخيره ساز انرژي (ESS) توسط EPRI و ساير تحقيقات قبلي پيشنهاد شده است . استفاده از منابع ESS داراي معايب و محدوديت هاي خاصي است . به همين دليل در اين مقاله سيستم كنترل مناسبي براي مبدل هاي رابط شبكه هاي توزيع AC و DC پيشنهاد مي شود. استفاده از سيستم كنترل پيشنهادي سبب حذف كامل اثر فرورفتگي ولتاژ بر عملكرد بارها و منابع DG در سيستم توزيع DC بدون استفاده از منابع ESS مي شود. برتري سيستم پيشنهادي با توجه به نتايج شبيه سازي و مقايسه آنها با رو ابط تحليلي و نتايج تحقيقات گذشته، تأييد شده است.

 

ميشل محمودي- گئورگ قره پتيان- مهرداد عابدي -رضا نوروزيان
قطب علمي قدرت-دانشكده مهندسي برق- دانشگاه صنعتي امير كبير
تهران- ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *