حافظه فیلیپ فلاپ تمام نوری بااستفاده ازدوسوئیچ تزویج شده قطبی

حافظه فیلیپ فلاپ تمام نوری با دوپایه ورودی مجزای setو resetتشکیل شده است ازدوسوئیچ تزویج شده قطبی که بااستفاده ازچرخش دوقطبی غیر خطی در تقویت کننده های نوری نیمه هادی عمل میکنند. مفهـوم ایـن سیسـتم تشریح ونتایج قابل پیش بینی ارائه خواهد شد. همچنین ثابت می شود که یک نسبت برابری ای بـیش از 20dBبـین خروجی ها وجود دارد ونیز توان سوئیچینگی کمتر از -3dBmقابل دستیابی است. فیلیپ فلاپ تمام نوری رامی تـوان در سوئیچ های تمام نوری مورد استفاده قرار داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *