جزیره هاي انرژي و احتمال استفاده از آنها در آینده شبکه هاي توزیع

در شبکه هاي توزیع مدرن، تکنولوژي هاي تولید توزیع شده (Distributed Generation) پدیدار می شود. اوج کاربرد این تکنولوژیها، “جزیزه هاي انرژي” با درجه آزادي بالایی نسبت به شبکه هاي مرکزي خواهد بود. این مقاله محدوده هاي تکنولوژیکی متفاوتی که با افزایش نفوذپذیري این سیستمها پدیدار میشوند را در نظر خواهد داشت: کیفیت توان، مشکلات کنترل، مسایل امنیتی، ابعاد محیطی، موجودیتمنابع اولیه انرژي و ابعاد اقتصادي از این موارد خواهد بود .

 

محمد اسماعیل فراهت و حمید فراهت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *