جزوه تایپ شده درس سیستم های کنترل خطی

سر فصل مطالب :

  • مدلسازی رياضی سيستمهای ديناميکی
  • تحليل پاسخ زمانی سيستم ها ، پاسخ ضربه ، پاسخ پله ، پاسخ شيب ، پاسخ سينوسی و تحليل پايداری
  • انواع کنترل کننده ها و جبران سازها وآشنايی با ساختار آن ها
  • روش رسم مکان هندسی ريشه ها
  • طراحی جبرانسازها ، کنترل کننده ها براساس روش مکان هندسی ريشه ها
  • تحليل سيستم ها در حوزه فرکانس ( پاسخ فرکانسی )
  • طراحی جبرانساز ها بر اساس روش پاسخ فرکانسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *