جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها – بهروز معصومی

مفهـوم پايگـاه داده هـا از نظـر مؤلفـين مخـتلف در بيان با تفاوت هايی همراه ولي از نظر تكنيكي به گونه اي مشابه تعريف شده است . يكي از تعاريف مناسب آن به فرم زير مي باشد :

بانـك اطلاعاتـي ، مجمـوعه اي اسـت از داده هـاي ذخيـره شـده و پايـا ( در مورد انواع موجوديتهاي يك محيط عملياتـي و ارتـباطات بـين آنهـا ) بصـورت مجتمع و مبتني بر يك ساختار، تعريف شده بطور صوري با حداقل افزونگي ، تحت مديريت يك سيستم كنترل متمركز ، مورد استفاده يك يا چند كاربر ، بطور اشتراكي و همزمان . با توجه به اين تعريف مي توان دريافت كه از ديدگاه تخصصي هر مجموعه اي از فايل هاي ذخيره شده لزوما پايگاه داده محسوب نميگردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *