جزوه اصول اندازه گیری به صورت Word

اندازه گيری عبارت است از تعيين يک کميت و يا مقدار فيزيکی توسط يک عدد و بر حسب يک واحد . بنابر اين برای اندازه گيری نياز به واحد هایی داريم مانند  ولت ،  متر ، کيلو گرم ، ثانيه و … . البته واضح است که برای اندازه گيری هر کميت تکنيک ها و يا روش های منحصر به آن وجود دارند مانند کوليس ، ورنيه ، ميکرومتر ، خط کش ، ولت متر و سيستم های اندازه گيری ديگر .

مهم ترين کميت ها در اندازه گيری الکتريکی و الکترونيکی عبارتند از :  ولتاژ ،  جريان ،  توان و کميت های منشعب از آنها مانند  ميلی ولت ، ميلی آمپر و …  . توضيح اينکه برای اندازه گيری کميت های فيزيکی ديگر ،  معمولاً آن ها را به کميت های الکتريکی فوق متناسب با کميت اصلی تبديل نموده و سپس عمل اندازه گيری انجام مي شود . انتخاب روشها و دستگاه های مورد نياز برای اندازه گيری ، بستگی به اين دارند که آيا کميت مورد نظر از نوع مستقيم ( جريان مستقيم ) و يا ازنوع متناوب است ، در اين رابطه مقادير لحظه ای ، متوسط ، ماکزيمم ، پيک تو پيک و موثر دارای اهميت هستند .

1 comment(s) on “جزوه اصول اندازه گیری به صورت Word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *