جريان گرمايوني در نانوساختارهاي اكسيد موضعي تيتانيم

جريان گرمايوني در نانوساختارهاي اآسيد موضعي تيتانيم بررسي شده است. اين نانوساختارها توسط ميكروسكوپ نيروي اتمي ايجاد ميشوند و پيوند تونلي يكي از مهمترين انواع ترانزيستورهاي تك الكتروني با دماي عملكرد بالا، را تشكيل ميدهند. تحليل جريان گرمايوني در اين پيوندهاي تونلي نه تنها براي تعيين عملكرد چنين ترانزيستورهاي تك الكتروني از اهميت ويژهاي برخوردار است، بلكه ميتوان با اندازه گرفتن آن برخي مشخصات فيزيكي سد را بدست آورد. در اينجا ارتفاع سد با استفاده از نتايج يك آزمايش بررسي و محاسبه و امكان تعيين ثابت گذردهي بحث شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *