جایایی بهینه SVC به وسیله الگوریتم ژنتیک جهت بهبود بخشیدن TTC

دراین مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک به مساله جایابی بهینه SVC درسیستم قدرت جهت بهبود بخشیدن پارامتر Total Transfor Capability )TTC ) پرداخته شده است .روش استفاده شده جهت محاسبه پارامتر TTC پخش بارمداوم (CPF) می باشد. اولین مرحله دراین مقاله محاسبه TTC یک سیستم نمونه بدون جایگذاري SVC می باشد ودرمرحله بعدي با اعمال الگوریتم عنوان شده وجایابی بهینه SVC سعی دربهبود بخشیدن پارامتر TTC شده است .

 

مجید حصاري- جلال رضوي مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *