جايگزيني پست هاي كليددار با قابليت حفاظت مطمئن بجاي پستهاي فيوزي فوق توزيع

پست هاي فيوزي بدليل هزينه تمام شده پـايين و سـرعت در اجرا معمولاً در بعضي از مناطق دوردست و با تراكم جمعيـت پايين در ايران احداث مي گردد. از جمله مشكلات اين پست ها قابليت اطمينان پـايين ، عـدم حفاظــت مطمــئن و انجــام فــرامين بصــورت دســتي و غيــر اتوماتيك مي باشد. در راستاي حل مشكلات فوق با طراحي و افزودن تجهيـزات كنترلي و حفاظتي ، پست فيوزي به پست كليـددار بـا قابليـت حفاظت مطمئن تبديل گرديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *