جايابي خطا در ميكروگريد با استفاده از تبديل S

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – جايابي خطا در ميكروگريد با استفاده از تبديل S

دانلود مقاله : جايابي خطا در ميكروگريد با استفاده از تبديل S

با توجه به اينكه يك ميكروگريد ميتواند هم در حالت جزيرهاي و هم متصل به شبكه كار كند،طرحي كه برايجايابي خطا در آن به كار ميرود ميبايست در هر دو حالت متصل  به شبكه و جزيرهاي از عملكرد خوبي برخوردار باشد . به همين منظور در اين مقاله روش جديدي جهت جايابي خطا در يك ميكروگريد با استفاده از تبديل S ارائه شده  است . در اين روش پس از نمونه برداري از سيگنالهاي جريان، به بر روي سيگنالها اعمال ميشود. S ترتيب تبديل كلارك و تبديل سپس رله هاي متصل به هر باس، با توجه  به بزرگترين مؤلفه جهت خطا را مشخص ميكنند. كليه اطلاعات ،S فركانسي تبديل بدست آمده توسط رله هاي متصل به هر باس، توسط خطوط ارتباطي دوطرفه، به رله مركزي ارسال مي شود و اين رله تعيين ميكند كه خطا در كدام عنصر شبكه (باس، خط، بار و يا منبع) اتفاق افتاده است.نتايج شبيه سازي اين روش بر روي يك ميكروگريد نمونه، نشان ميدهد كه اين روش نسبت به روشهاي ديگر جايابي خطا، از مزاياي بيشتري برخوردار است. براي شبيه سازي ميكروگريد از نرم افزار  PSCAD و به منظور تحليل نتايج شبيه سازي، از نرمافزار MATLAB استفاده شده است.

احسان بهرامي سعادت آبادي – علي يزديان ورجاني
دانشگاه تربيت مدرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *