جايابي بهينه خازن هاي ثابت و سوييچ شونده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – جايابي بهينه خازن هاي ثابت و سوييچ شونده در سيستم توزيع هارمونيكي با PSO باينري

 

دانلود مقاله :جايابي بهينه خازن هاي ثابت و سوييچ شونده در سيستم توزيع هارمونيكي با PSO باينري

 

درصد بارهاي الكتريكي غير خطي در سيستم هاي توزيع، طي سال هاي اخير رشد قابل ملاحظ هاي داشته است. جريان هاي هارمونيكي تزريقي توسط اين بارهاي غير

خطي، بايستي در تحليل مسئله جايابي بهينه خازن، به حساب آورده شود؛

 

به طوري كه تضمين شود كه حل بهينه حاصل، منجر به افزايش اعوجاج هارمونيكي و يا رخداد شرايط تشديد،نمي شود. در اين مقاله، جايابي بهينه خازن هاي ثابت و

سوييچ شونده در شبكه توزيع آلوده به هارمونيك با سطوح بار مختلف، با متحد كردن پخش بار هارمونيكي و PSO باينري، صورت گرفته است.

تابع هدف مسئله، عبارتست از هزينه تلفات توان و انرژي، هزينه خازن گذاري و ترم هاي جريمه اضافي. قيود مسئله هم، محدوديت در ولتاژ موثر، حداكثر

اعوجاج كامل هارمونيكي ولتاژ و كل راكتيو خازني موجود براي جايابي مي باشد.

 

براي تعيين باس هاي كانديداي نصب خازن، از آناليز حساسيت استفاده مي شود.

 

روش پيشنهادي در يك شبكه توزيع نوعي، آزمايش شده است . نتايج عددي

حاصل نشان مي دهد كه روش پيشنهادي، منجر به نتايج مطلوبي براي مسئله جايابي خازن مي شود.

 

عباس كارگر فهيمه صيادي شهركي
وحيد ملكي مي آبادي محسن حسين زاده سورشجاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *