جايابي بهينه توليد پراكنده با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش نامتعادلي ولتاژ

استفاده از واحدهاي توليد پراكنده, كه به منظور تامين توان در شبكه هاي توزيع به كار مي روند, مي تواند تاثيرات بسيار زيادي بر روي شبك ههاي توزيع داشته باشد.  امروزه از جمله مشكلات شبك ههاي توزيع وجود نامتعادلي ولتاژ ، بالا بودن تلفات و مناسب نبودن پروفيل ولتاژ در آنها مي باشد، با جايابي بهينه منابع توليد پراكنده،  مي توان تا حد ممكن اين مشكلات را برطرف كرد. اين مقاله كه از دو بخش اصلي تشكيل شده است ، روشي را با استفاده از الگوريتم ژنتيك براي جايابي واحدهاي  توليد پراكنده به منظور بهبود پروفيل ولتاژ و نيز كاهش نامتعادلي ولتاژ ارايه مي دهد. هدف مسئله تعيين تعداد ، ظرفيت و مكان بهينه واحدهاي توليد پراكنده مي باشد.  نتايج حاصل از شبيه سازيهاي صورت گرفته كارايي رو شهاي ارايه شده را نشان مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *