جايابي بهينه برقگير در شبكه فشار متوسط و تاثير سيستم اتصال زمين در عملكرد مطلوب برقگيرها

شبكه توزيع انرژي الكتريكي گستردهترين بخش سيستم قدرت و رابط ميان مصرفكنندگان و بخشهاي توليد و انتقال ميباشد. توسعه روز افزون جامعه و افزايش ساخت و سازها و احداث ساختمان – هاي بلند، موجب توسعه شبكه توزيع و نصب پستهاي توزيع نزديك بهم شده است. حفاظت تجهيزات شبكه توزيع در برابر اضافه ولتاژها عمدتاً توسط برقگير صورت ميگيرد. نصب برقگير به منظور مهار اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه بوده و يافتن مكان بهينه آنها از اهميت به سزايي برخوردار ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *