تکنیک هاي پیشرفته پردازش شکل موج در مونیتورینگ کیفیت توان

استفاده روزافزون از انرژي برق موجب توجه بیشتر به کیفیت آن شده است. به منظور بررسی کیفیت توان نیاز به داشتن شکل موجهاي ولتاژ یا جریان داشته و سپس بایستی با تکنیکهایی این شکل موجها را مورد پردازش قرار داده و در مورد کیفیت برق مصرفی اظهار نظر نماییم. بدین کار مونیتورینگ کیفیت توان گویند. در این مقاله، سه مورد از پیشرفته ترین تکنیک هاي پردازشی، یعنی تبدیل فوریه، تبدیل موجک و تبدیل تجزیه مورد بررسی قرار گرفته اند. تبدیل فوریه عمومیت بیشتري داشته و در دستگاههاي بیشرفته مونیتوریگ مورد استفاده قرار میگیرد. از تبدیل موجک در موارد کمتري و براي بررسی مشکلات کیفیت توانی که تبدیل فوریه قادر به تشخیص آنها نمیباشد، همانند شکافها و گذراها استفاده میشود. تبدیل تجزیه بسیار جدید بوده و ظاهراً تاکنون جنبه عملی نیافته است.

 

میثم اقتداري بروجنی
دانشگاه مازندران
مجتمع فنی مهندسی نوشیروانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *