توليد پراكنده با هدف كاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان در فيدرهاي 20 كيلوولت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – جايابي و تعيين ظرفيت توليد پراكنده با هدف كاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان در فيدرهاي 20 كيلوولت بوسيله الگوريتم جست و جوي گروهي

دانلود مقاله : جايابي و تعيين ظرفيت توليد پراكنده با هدف كاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان در فيدرهاي 20 كيلوولت بوسيله الگوريتم جست و جوي گروهي

 

در سالهاي اخير شركت هاي توزيع به دنبال روش هاي بهينه براي ارتقاء شبكه هاي تحت اختيار خود بوده اند . استفاده از روش هاي سنتي مانند احداث پست ها و

فيدرهاي جديد ، هزينه زيادي به دنبال دارد.

 

 

از اين رو شركت هاي توزيع به دنبال راهكارهايي براي تأخير در اين گونه سرمايه گذار ي ها هستند. در اين مقاله هدف اصلي از اضافه كردن واحدهاي

توليد پراكنده به شبكه كاهش تلفات اكتيو شبكه و افزايش قابليت اطمينان شبكه است. قيود مربوط به محدوديت فلوي عبوري از خطوط شبكه و محدوديت ولتاژ شبكه در

تعريف مسئله لحاظ شده است. براي حل مسئله از الگوريتم GSO استفاده شده است. براي تحليل مسئله منحني تداوم بار شبكه به 3 پله تخمين زده شده است. در

پايان مسئله براي فيدر شوفاژكار واقع در پست فوق توزيع معنوي حل و نتايج بررسي شده است.

 

نتايج گوياي تأثير زياد اضافه شدن منابع توليد پراكنده بر كاهش تلفات و كاهش انرژي تأمين نشده است.

همچنين مقايسه الگوريتم GSO با الگوريتم ژنتيك و روش سرچ كامل، نشان دهنده كارايي مناسب الگوريتم GSO در حل مسائل بهينه سازي است.

 

محمدرضا كريم زاده
محمد آقا شفيعي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.