توصيف و وارسي رفتار سيستم نامگذاري دامنه DNS با استفاده از سيستم هاي بازنويسي

در شبكه هاي كامپيوتري از سيستم نامگذاري دامنه )(١DNS براي نگاشت نام ميزبانها به آدرسهاي IPآنها استفاده ميشود. در DNSبراي تبديل نام از دو روش پرس و جوي تكراري و پرس و جوي بازگشتي استفاده ميشود. چنانچه رفتار يك سيستم به صورت دقيق بيان نشود، امكان وارسي و ارزيابي آن سيستم فراهم نميشود و نميتوان در مورد عملكرد آن با اطمينان اظهار نظر نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *