توسعه ي روش پسرو – پيشرو جهت انجام پخش بار

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – توسعه ي روش پسرو – پيشرو جهت انجام پخش بار
در شبكه هاي توزيع از دوسو تغذيه

 

دانلود مقاله : توسعه ي روش پسرو – پيشرو جهت انجام پخش بار در شبكه هاي توزيع از دوسو تغذيه

 

روش هاي پسرو – پيشرو يكي از روش هاي متداول جهت انجام پخش بار در شبكه هاي توزيع شعاعي مي باشند . اين روش ها داراي حجم محاسبات پايين و دقت

مطلوبي مي باشند.

در بعضي از شبكه هاي توزيع جهت بالا بردن قابليت اطمينان و بهبود سطح ولتاژ شينه ها، از ساختار حلقوي استفاده مي شود يعني شبكه ي توزيع از دو پست فوق

توزيع تغذيه مي شود.

براي توسعه ي روش هاي پسرو – پيشرو به منظور انجام پخش بار در شبكه هاي شعاعي داراي مش تلاش هاي زيادي صورت گرفته است،

ولي تاكنون در جهت توسعه ي اين روش ها براي شبكه هاي از دوسو تغذيه اقدامي صورت نگرفته است. هدف از ارايه ي اين مقاله توسعه ي روش پسرو- پيشرو براي

انجام پخش بار در شبكه هاي از دوسو تغذيه مي باشد.

 

 

براي اين كار با انتخاب يك نقطه ي انفصال، شبكه ي از دوسو تغذيه به صورت دو شبكه ي از يك سو تغديه در آمده و اثر جريان عبوري از نقطه ي انفصال در

شبكه ي از دوسو تغذيه، به وسيله ي تزريق جريان معادل به شينه هاي مربوطه به محل انفصال مدل سازي مي شود .

 

 

اين الگوريتم براي شبكه ي از دوسو تغذي هي داراي مش 25 شينه اي به كار گرفته شد و مشاهده شد.

نتايج حاصل از اجراي اين الگوريتم در قوانين مداري كيرشهف صدق مي كنند، كه نشان دهنده ي صحت عملكرد اين الگوريتم مي باشد .

 

 

محمد جعفريان زهرا مديحي بيدگلي همايون برهمندپور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *