توسعه مدل مكان یابی محل استقرار و تعيين توالی بازديد گروه های واكنش سريع

شركتهاي برق به منظور كاهش نيروي انساني و صرفه جويي در هزينه ها از يك سو و بهبود فرايند هاي عملياتي و افزايش
كيفيت خدمات رسان ي از ديگر سو، به سرعت در حال گسترش استفاده از فن آوري هاي نوين براي اتوماسيون پست هاي تحت پوشش خود بوده و عملاً بهره برداري از پست هاي اتوماسيون شده را به مركز كنترل واگذار كرده و اپراتور و نگهبان را از پست ها حذف مي نمايند. ديسپاچرهاي مركز كنترل با اشراف كامل بر شبكه ي تحت پوشش و به كمك سيستم اسكادا مي توانند با سرعت و دقت بيشتري عمل نموده و در افزايش كيفيت خدمات رسان ي و تأمي ن برق مطمئن مؤثر واقع شوند. بااي ن حال سيستم هاي اسكادا همانند ديگر سيستم هاي اطلاعاتي ممكن است با خطا مواجه شده و در عمل كنترل پست امكان پذير نباشد. بدين منظور بايد گروه هاي واكنش سريع به تعداد كافي و در موقعيت مناسب آماده دريافت فرمان هاي مركز كنترل باشند تا نسبت به نرمال سازي شرايط عملياتي اقدام نمايند. در اين مقاله ضمن تشريح وضعيت اتوماسيون در برق منطقه اي خراسان به كمك مدل هاي برنامه ريزي خطي محل مناسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *