توسعه توليد و شبكه انتقال با استفاده از تئوري بازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – توسعه توليد و شبكه انتقال با استفاده از تئوري بازي

دانلود مقاله : توسعه توليد و شبكه انتقال با استفاده از تئوري بازي

صنعت برق در ساليان اخير دستخوش تغييرات عمده اي

گرديده است كه يكي از اين تغييرات بحث تجديد ساختار در صنعت برق مي باشد. معرفي يك بازار برق رقابتي باعث

افزايش بازدهي صنعت برق و سودرساني بيشتر به مشتريان مي گردد.در بازار برق رقابتي با دسترسي آزاد به شبكه انتقال،

متصديان توليد انتظار دارند كه انرژي توليدي توسط آن ها بدون هيچ تراكمي در خطوط انتقال، به مصرف كننده برسد .

در اين مقاله به بررسي برنامه ريزي همزمان توسعه توليد و

شبكه انتقال با استفاده از تئوري بازي پرداخته شده است . با توجه به بحث تجديد ساختار در صنعت برق و جدا شدن

نهادهاي تصميم گير در مورد توسعه توليد و توسعه شبكه انتقال، ضرورت هماهنگي بين متصديان توليد و متصديان

انتقال بيشتر رخ مي نمايد. در اين مقاله تعادل كارنو به منظور شبيه سازي رفتار دو بازيگر بازار برق به كار گرفته شده است

و استراتژي تعادلي بين اين دو به دست آمده است. استر اتژي به دست آمده به يك مدل 6 شينه نمونه اعمال شده است كه

نتايج به دست آمده حاكي از كارآمدي روش پيشنهادي مي باشد.

 

محمد مهدي حسيني بيوكي – مهدي زارعيان جهرمي
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان
كرمان–ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *