توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت CHPED

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت CHPED با روش بهبود يافته SPGSA

دانلود مقاله : توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت CHPED با روش بهبود يافته SPGSA

 

امروزه پخش بار اقتصادي توان و حرارت بين واحدهاي توليد كننده انرژي بهنحوي كه كمترين هزينه را داشته باشد،

يكي از مهمترين مسائل در بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت بشمار ميآيد. در اين مقاله، از روشي جديد به نام الگوريتم بهبود يافته جستجوي گرانشي  كه مبتني بر

هوش جمعي مي- باشد براي حل مسأله توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت استفاده شده است .

 

الگوريتم پيشنهادي، بر اي حل مسئله سيستم مورد مطالعه شامل چهار واحد نيروگاه حرارتي متداول،

دو واحد نيروگاه Cogeneration و يك واحد نيروگاه تنها گرمايي استفاده شده است.

كارايي الگوريتم پيشنهادي بر روي شبكه نمونه با دادههاي ارائه شده ، مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج آن با ديگر روش ها مقايسه شده است.

در اكثر فرآيندهاي الكتريكي، مقدار بسيار زيادي انرژي گرمايي توليد م يشود كه متأسفانه در بسياري از موارد بي استفاده وارد محيط شده و به هدر مي رود. اما مي توان

با كمي صرف هزينه از اين حرارت جهت گرمايش و يا حتي سرمايش ساختمان ها و مراكز مسكوني و تجاري و … استفاده نمود.

 

 

يكي از راه كارهاي مناسب در اين زمينه استفاده از سيستم هاي توليد هم زمان برق و حرارت مي باشد.

در سه دهه اخير با افزايش بحران انرژي و هم چنين مشكل روزافزون آلايندگي محيط زيست تمايل به استفاده از توليد هم زمان

بسيار افزايش يافته است . اولين سابقه تاريخي استفاده از گرمايش مركزي به قرن هاي سوم و چهارم پيش از ميلاد باز مي گردد .

رضا بازيار، علي قاسمي ، اويس عابد ينيا ، علي يوسفي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *