توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت CHPED

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت CHPED با روش بهبود يافته SPGSA

دانلود مقاله : توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت CHPED با روش بهبود يافته SPGSA

در اكثر فرآيندهاي الكتريكي، مقدار بسيار زيادي انرژي گرمايي توليد ميشود كه متأسفانه در بسياري از موارد بي استفاده وارد محيط شده و به هدر مي رود. اما مي  توان با كمي صرف هزينه از اين حرارت جهت گرمايش و يا حتي سرمايش ساختمان ها و مراكز مسكوني و تجاري و … استفاده نمود. يكي از راه كارهاي مناسب در  اين زمينه استفاده از سيستم هاي توليد هم زمان برق و حرارت مي باشد.امروزه پخش بار اقتصادي توان و حرارت بين واحدهاي توليد كننده انرژي به نحوي كه كمترين  هزينه را داشته باشد، يكي از مهمترين مسائل در بهره برداري از سيستمهاي قدرت بشمار ميآيد. در اين مقاله، از روشي جديد به نام الگوريتم بهبود يافته جستجوي  گرانشي كه مبتني بر هوش جمعي مي باشد براي حل مسأله توزيع اقتصادي همزمان توان و حرارت استفاده شده است . الگوريتم پيشنهادي، براي حل مسئله سيستم مورد مطالعه شامل چهار واحد نيروگاه حرارتي متداول، دو واحد نيروگاه Cogeneration و يك واحد نيروگاه تنها گرمايي استفاده شده است. كارايي الگوريتم پيشنهادي بر روي شبكه نمونه با دادههاي ارائه شده ، مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج آن با ديگر روش ها مقايسه شده است.

 

رضا بازيار -علي قاسمي – اويس عابدي نيا – علي يوسفي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبيل، ايران
دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *