توزيع اقتصادي زيست محيطي بار با در نظر گرفتن ريسك ناشي از حضور نيروگاه بادي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – توزيع اقتصادي زيست محيطي بار با در نظر گرفتن ريسك ناشي از حضور نيروگاه بادي

دانلود مقاله : توزيع اقتصادي زيست محيطي بار با در نظر گرفتن ريسك ناشي از حضور نيروگاه بادي

توزيع اقتصادي بار يكي از مسائل مطرح در بهره برداري از

سيستم قدرت است كه در آن با توجه به نگراني هاي روزافزون از آلاينده هاي زيست محيطي، علاوه بر مسائل

اقتصادي آلودگي هاي زيست محيطي نيز در نظر گرفته مي شود.

 

همچنين محدوديت منابع سوخت هاي فسيلي سبب گسترش نفوذ منابع انرژي تجديدپذير از جمله نيروگاه ها ي بادي در

سيستم قدرت شده است. اين امر اگر چه سبب كاهش هزينة بهره برداري و آلودگي هاي زيست محيطي مي شود،

اما به دليل ماهيت غي رقابل پيش بيني توليد اين نيروگاه ها ، سطح ريسك
سيستم افزايش يافته و سبب كاهش امنيت شبكه مي گردد .

 

در اين مقاله مسألة توزيع اقتصادي-زيست محيطي بار با حضور نيروگاه بادي به صورت يك مسألة بهينه سازي سه هدفه مطرح

شده است كه در آن توليد نيروگاه ها به گونه اي تعيين مي شود كه علاوه بر هزينة بهره برداري،

آلودگي توليدي و ريسك سيستم به صورت همزمان كمينه گردد.

 

علاوه بر اين براي در نظر گرفتن شرايط واقعي، محدوديت حداكثر بارگذاري خطوط انتقال و نيز تلفات شبكه

در مدل سازي لحاظ شده است. براي حل مسأله از الگوريتم چند هدفه بر اساس حركات

باكتري استفاده شده است. به منظور بررسي كارايي روش پيشنهادي، مسأله براي سيستم 30 باسه IEEE پياده سازي و نتايج بررسي شده است.

 

امير اميني حميد فلقي مريم رمضاني
دانشگاه بيرجند
بيرجند – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *