توربين بادي سرعت متغير به روش بهره برنامه ريزي شده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – توربين بادي سرعت متغير به روش بهره برنامه ريزي

شده

دانلود مقاله : توربين بادي سرعت متغير به روش بهره برنامه ريزي شده

هدف از اين مقاله كنترل و شبيه سازي توربين هاي بادي مدرن با نگاه توأم به هر دو ساختار الكتريكي و آيروديناميكي

آن و نيز بررسي عملكرد موردي يك توربين بادي با قدرت نامي 2MW به همراه يك مبدل الكترونيك قدرت با حلقه كنترلي براي گشتاور روتور،

با استفاده از مدل درجه پنج يك ژنراتور القايي تغذيه دوگانه است .

در اين شبيه سازي با استفاده از يك ساختار كنترلي به روش بهرة برنامه ريزي شده،

در سه ناحيه مختلف سرعت باد و مطابق با ويژگي هاي هر يك از نواحي كاري توربين، كنترل اعمالي روي گ شتاور،

سرعت و زاويه pitch پره پياده سازي ميشود. رفتار متغيرهاي آيروديناميكي با شبيه سازي سرعت باد به صورت تابع شيب كه هر سه ناحيه كاري را پوشش ميدهد

مطالعه خواهد شد تا صحت عملكرد سيستم كنترل اعمالي در نواحي مختلف مورد نظر بررسي گردد.

در اين مطالعه، كنترل توربين مستقيماً با استفاده از كنترل مبدل روتور توربين بادي القايي تغذيه دوگانه و با تنظيم

گشتاور و سرعت مرجع جهت برآورده كردن موارد فوق عمل مينمايد.

با تشريح مناطق عملكردي توربين و مشخصات فيزيكي مدل نيروگاه، استراتژي كنترلي مناسب براي كل نواحي كاري توربين مشخص

و شبيه سازي بهره برنامه ريزي شده سيستم كه شامل حالات گذرا نيز هست، انجام ميشود.

حامد نفيسي –  سيد محمد صادق غياثي –  محسن كلانتر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *