تنظيم رله هاي پست 63/20كاوه در شركت برق منطقه اي هرمزگان با حضور منابع توليدی پراكنده و ملاحظه تنظيمات شبكه فوق توزيع

در اين مقاله گزارشي از مراحل انجام تنظيمات رله هاي پست كاوه با در نظر گرفتن ملاحظات حفاظتي شبكه فوق توزيع هرمزگان و با حضور منابع توليد پراكنده متصل به پست ارائه مي گردد. پس از معرفي ساختار پست و رله هاي موجود در آن، ابتدا تنظيم رله ها با استفاده از نتايج محاسبات اتصال كوتاه با حضور منابع توليد پراكنده و
بدون ملاحظه شبكه فوق توزيع انجام مي گيرد. سپس با استفاده از نتايج تنظيمات رلههاي خطوط فوق توزيع، براي ايجاد هماهنگي حفاظتي بين پست و شبكه در تنظيمات انجام شده بازنگري صورت گرفته و اصلاحات لازم انجام مي گيرد. نتايج نهايي مطالعات نشان مي دهد كه تنظيمات زماني اكثر رله هاي خطاي زمين در پست كاوه بايد تغيير كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *