تلفات كرونا در خطوط انتقال HVDC

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي تلفات كرونا در خطوط انتقال HVDC  و تاثير بادهاي يوني ناشي از آن در شكل گيري پديده EHD

دانلود مقاله : بررسي تلفات كرونا در خطوط انتقال HVDC  و تاثير بادهاي يوني ناشي از آن در شكل گيري پديده EHD

در اين مقاله به بررسي تلفات كرونا در خطوط انتقال HVDC

تك قطبي با استفاده از تجزيه و تحليل بارهاي شبيه سازي شده در ميدان الكتريكي

و در مجاورت هادي ها مبتني بر حل معادلات ميدان و شكل گيري بادهاي يوني (باد كرونا)

ناشي از يونيزاسيون توسط تخليه هاي الكتريكي و اثرات آن بر جريان سيال

و تشكيل پديده EHD توسط نيروهاي بوجود آمده در ميدان الكتريكي مي پردازيم .

 

بطوري كه تاثير گذاري ميدان هاي الكتريكي بر جريان سيال و شتاب گرفتن آنها تابع شدت ميدان الكتريكي است .

 

شبيه سازي ومحاسبات اين ميدان ها در اطراف هادي هاي تك سيمه و باندل،

اين امكان را فراهم مي كند تا نسبت به طراحي و راه اندازي بهينه خط و كاهش شدت ميدان ها و اثرات ناخواسته

آن بر سيال تلاش نماييم چراكه طراحي ايدهآل يك خط انتقال بر مبناي عاري از كرونا بودن آن صورت مي پذيرد كه در

نهايت با افزايش راندمان و كاهش تلفات مي توان حداكثر توان الكتريكي را انتقال داد.

 

مرتضي خسرويان

شركت خدمات مهندسي برق (مشانير)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *