تلفات خطوط و ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – برآورد دقيق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

دانلود مقاله : برآورد دقيق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط

با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژي الكتريكي،

يكي از موضوعات مهم و اساسي در سيستم قدرت رساندن اين انرژي از توليدكننده به مصرف كننده با حداقل ميزان

تلفات مي باشد. از آنجا كه دو بخش مهم تجهيرات شبكه قدرت, خطوط انتقال و ترانسفورماتورهاي قدرت مي باشند، لذا بررسي و ارزيابي تلفات اين تجهيزات يكي از مباحث مهم

در ارزيابي تلفات كل سيستم قدرت مي باشد.

 

پيش زمينه ارائه راهكارهاي كاهش تلفات در شبكه هاي قدرت، ارزيابي و دستيابي

به مقدار صحيح تلفات شبكه خصوصاً خطوط انتقال و ترانسفورماتورهاي قدرت م يباشد. يكي از روش هاي دستيابي به ميزان تلفات،

استفاده از تجهيزات اندازه گيري در شبكه مي باشد ولي در اين ميان با توجه به كوچك بودن مقياس تلفات تجهيزات شبكه انتقال

و نتيجتاً قابل قياس بودن ميزان تلفات با خطاهاي تجهيزات اندازه گيري،

نياز به روش هاي با دقت بالا جهت جداسازي خطاهاي ناشي از روند اندازه گيري اجتناب ناپذير است.

 

در اين مقاله روند ارزيابي تلفات خطوط و ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال

با استفاده از نتايج حاصل از اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي، با بكار بردن روش ميانگين موثر

براي جداسازي خطاهاي وارد در روند اندازه گيري، انجام شده و از سوي ديگر با استفاده از مدل مناسب اين تجهيزات،

محاسبه تلفات نيز انجام شده و نتايج بدست آمده از طريق محاسبات

براي تعيين صحت تلفات بدست آمده از طريق انداز هگيري بكار برده شده است .

 

روش پيشنهادي بر روي يك شبكه عملي نيز پياده سازي و صحت سنجي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *