تلفات بالاي توان و انرژي در سيستم توزيع نيرو- زخمي كهنه بر پيكر صنعت برق كشور

با توجه به تلفات انرژي و توان فوق العاده بالا و رو بتزايد در سيستم توزيع نيروي صنعت برق كشور يعني تلفات انرژي 16/6 درصد و تلفات توان حدود 23/3 درصد علل و دلايل ديرپايي اين معضل كه خود ضعيف بودن المان ها و عوامل متعدد متشكله سيستم توزيع نيرو يا ضعف سيستمي تركيب المان ها با يكديگر بوده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . علاوه بر علل و عوامل فني و يا الكتريكي برخي ديگر از عوامل نيز كه موجب شده عيب و اشكال نفس وجود، ديرپايي و حتي ازدياد روزافزون تلفات موجب كندي يا ابهام و يا بعضاً يأس در امر اتخاذ تصميم بر شيوه هاي قاطع مبارزه با آن شود يعني عواملي از قبيل دشواري هاي اندازه گيري ميزان تلفات ، اظهار نظرات ظاهرا كارشناسانه اي از قبيل ضرورت حتمي حذف شبكه فشار ضعيف و يا ضرورت حتمي افزايش ولتاژ سيستم فشار متوسط مورد بحث و موشكافي واقع و تشريح شده است كه نحوه تحليل دقيق و نه سرسري و بلكه پيش نياز چنين اظهار نظراتي چه بايد باشد كه تا به حال اكثراً نبوده است . علاوه بر آن ، انجام تذكر اين نكته ضروري بوده كه ابعاد مسئله كاهش تلفات از آنچنان نيازهاي حمايتي مادي و معنوي برخوردار است كه هم تصميم گيرندگان تخصيص اعتبارات مالي و هم مجريان امر نبايد انتظار نتايج فوري و چشمگير از اقدامات خود را داشته باشند و اينكه نبايد به محض ملاحظه نتايج نه چندان ملموس و چشمگير كاهش تلفات، دچار يأس و سرخوردگي شده و از تداوم اقدامات لازم دريع نمايند . مقاله با بخش “چه بايد كرد ” يعني ارائه راهكارهاي پيشنهادي و سه پيوست و فصل نتيجه گيري خاتمه مي يابد.

 

احمدعلي بهم نپور
شركت مهندسين مشاور نورگستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *