تكنيك آشكارسازي و مكان يابي صوتي تخليه جزئي توسط سنسورهاي فيبر نوري

با توجه به اهميت ترانسفورماتورها در سيستمهاي قدرت مطالعات فراواني روي مباحث عايقي اين وسيله صورت گرفته است. يكي از عمده ترين اين مطالعات،تخليه جزئي (PD=Partial Discharge) است كه با آشكارسازي به موقع آن مي توان توسط خاموشي هاي برنامه ريزي شده، به ترميم ترانسفورماتور پرداخته و از صرف هزينه  گزاف و وقت جلوگيري نمود. ماحصل تلاشها در اين راستا چهار روش آشكارسازي و مكان يابي شامل روشهاي شيميايي، نوري، الكتريكي و صوتي است كه با توجه به  مزايا و معايب هريك مي توان نتيجه گرفت كه روش صوتي مي تواند جايگزين يا حداقل مكمل مناسبي براي روشهاي ديگر باشد.

 

سيد محمد حسن حسيني ، روح الله ربيعي  ، عليرضا صادقي
دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *