تكنولوژي بيسيم در نيروگاههاي سيكل تركيبي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – كاربرد تكنولوژي بيسيم در نيروگاههاي سيكل تركيبي “محاسن و چالشها”

دانلود مقاله : كاربرد تكنولوژي بيسيم در نيروگاههاي سيكل تركيبي “محاسن و چالشها”

امروزه شبكه هاي سنسوري نقش بسيار مهمي در صنايع مختلف از جمله نيروگاهها برعهده دارند . در واقع كنترل فرايندهاي پيچيده صنعتي توسط انسان با كمك اين  شبكه ها امكان پذير است چرا كه شبكه صنعتي واسط بين اپراتور و تجهيزات موجود در فرايند ميباشد . با توجه به گسترش روزافزون فناوري بيسيم و مزاياي جايگزيني  آن بجاي ارتباطات كابلي در بسياري از زمينه ها از يكسو و از سوي ديگر معايب متعدد مرتبط با ارتباطات كابلي انگيزه استفاده از اين تكنولوژي و جايگزيني آن بعنوان  وسيله ارتباطي در بخشهاي مختلف صنايع را تقويت كرده است . در اين مقاله پس ازبررسي خصوص يات و مزاياي شبكه هاي سنسوري بيسيم، كاربردهاي متنوع  تكنولوژي بيسيم در صنايع مختلف معرفي و پتانسيلهاي موجود در نيروگاههاي سيكل تركيبي بمنظور استفاده از بيسيم ارائه ميشود. همچنين مزاياي استفاده از اين  تكنولوژي در مقايسه با سيستم كابلي كنوني ارائه مي شود. همچنين چالشهاي موجود در برابر استفاده گسترده از اين تكنولوژي در صنعت نيروگاه مورد بررسي و  راهكارهاي پيشنهادي براي غلبه بر چالشها بيان ميگردد.

 

رحيم كامران -حسين بحرالعلوم
نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
كرمان – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *